Centrum Terapii
Centrum Terapii Siedziba

Symbioza Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH i Centrum Terapii w Częstochowie.

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH zostało powołane 06.11.2006 roku. Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie otrzymało 28.02.2011 roku. Działalność Stowarzyszenia pierwotnie miała na celu wspieranie działań Centrum Terapii w Częstochowie w jego pracy na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin. Z biegiem lat Stowarzyszenie podejmowało wiele innych działań z zakresu pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących. Mimo, że działalność Stowarzyszenia rozszerzyła się to w dalszym ciągu współpraca na linii Centrum Terapii – Stowarzyszenie się uzupełnia i niesie za sobą duże korzyści dla naszych wspólnych pacjentów/podopiecznych. Centrum Terapii posiada narzędzia, które dają duże możliwości pomocy osobom z rodzin gdzie występuje problem uzależnienia, natomiast działalność Stowarzyszenia rozszerza wachlarz pomocy jaką może swoim pacjentom zaproponować Centrum Terapii. Ta współpraca trwa już 15 lat. Jest oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i chęci niesienia pomocy ludziom.