Kadra

Sylwia Polańska: Prezez Częstochowskiego Stowarzyszenia Etoh

Iwona Michalska - Wierusz: Członek zarządu. Dyrektor placówki, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowany praktyk NLP, psychoterapeuta w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - model systemowo-psychodynamiczny w Zakładzie Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o kierunku: zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. Prowadzi terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sesje rodzinne. W wolnych chwilach lubi czytać książki, zwłaszcza biograficzne i historyczne. Zajmuje się projektowaniem ogrodów.

Monika Psiuk: Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła kurs pomocy ofiarom przestępstw. Diagnozuje i prowadzi terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. . Skończyła szkolenie z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Aleksandra Kałwak: Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Uczestnik akredytowanego przez PTP kursu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Patrycja Bujak: Pedagog resocjalizacji i profilaktyki uzależnień ze specjalistycznym językiem angielskim. Psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie procesu certyfikacji. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją. Prowadzi terapię grupową i indywidualną z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz zajęcia terapeutyczne dla osób mających problemy z wyrażaniem złości.

Dawid Sztajner: Psycholog, coach. Współprowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia terapeutyczne dla osób mających problem z wyrażaniem złości. Prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem realizującym program Ministerstwa Sprawiedliwości. W wolnych chwilach poświęca się swojej pasji jaką jest sport.

Jerzy Świeboda: Osoba pierwszego kontaktu, specjalista ds. mobbingu

Agata Jaworska: Prawnik

Łukasz Putur: Prawnik

Janusz Konieczny: Prawnik

Małgorzata Synowiecka: Osoba pierwszego kontaktu.

Klaudia Drabek: Osoba pierwszego kontaktu

Ewelina Chrapek: Psycholog

Kontakt

  • Częstochowa, Al. Pokoju 12
    +48 730 876 600