O nas

Krótka historia

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH zostało powołane 06.11.2006 roku. Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie otrzymało 28.02.2011 roku. Działalność Stowarzyszenia pierwotnie miała na celu wspieranie działań Centrum Terapii w Częstochowie w jego pracy na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin. Z biegiem lat Stowarzyszenie podejmowało wiele innych działań z zakresu pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących.

W latach 2009 – 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał dotację na zrealizowanie zadania publicznego pod nazwą ” Pomyśl o swojej przyszłości! Aktywni i mobilni w Europie – międzynarodowe warsztaty aktywizujące dla młodzieży z Regionu Trójkąta Weimarskiego”. W ramach niniejszego zadania przez okres trzech lat organizowaliśmy wymiany młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W roku 2010 Stowarzyszenie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA przeprowadziło projekt pod nazwą „Dni Rakowa – rewitalizujemy łamiąc negatywny stereotyp dzielnicy”. Projekt był finansowany przez Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie realizuje również inne projekty np. darmowe poradnictwo prawne, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży czy też grupy korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Od 2013 Stowarzyszenie prowadzi w Częstochowie Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Siedziba ośrodka mieści się w Częstochowie, zaś aktualnie jego filie znajdują się w Lublińcu, Myszkowie oraz Zawierciu.


Zaufanie

Stowarzyszenie jest organizacją współpracującą z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami społecznymi oraz prywatnymi przedsiębiorcami, przez których postrzegane jest jako rzetelny partner.

Kontakt

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH
Aleja Pokoju 12, 42-207 Częstochowa

E-MAIL: etoh5@wp.pl 

Telefony:

Stowarzyszenie:

Częstochowa – Siedziba Główna
34 364 48 91

Ośrodek Pomocy:
Częstochowa 730 876 600

Lubliniec 797 250 095, 577 876 600
Myszków 797 250 095, 577 876 600
Zawiercie 797 250 095, 577 876 600