Szukasz pomocy?

Od czerwca 2007 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną.

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 – 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Komisariaty Częstochowa:

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

 • ul. Popiełuszki 5
 • Centrala 343 691 900
 • Oficer dyżurny 343691255 
 • Fax 343 691 244

Komisariat Policji I w Częstochowie

 • ul. Popiełuszki 5
 • Tel. 343 691 151
 • Fax 343 691 269

Komisariat Policji II w Częstochowie

 • ul. Bór 14
 • Tel. 343 691 211
 • Fax 343 691 169

Komisariat Policji III w Częstochowie

 • ul. Kiedrzyńska 98
 • Tel. 343 691 211
 • Fax 343 691 169

Komisariat Policji IV w Częstochowie

 • ul. Kopernika 38
 • Tel. 343 691 711
 • Fax 343 691 710

Komisariat Policji V w Częstochowie

 • ul. Czecha 15
 • Tel. 343 690 500
 • Fax 343 690 514

Komisariat Policji VI w Częstochowie

 • ul. Łukasińskiego 26
 • Tel. 343691611
 • Fax 343691610

Komisariat Policji VI w Częstochowie

 • ul. Łukasińskiego 26
 • Tel. 343691611
 • Fax 343691610

Prokuratury Częstochowa

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie