Najważniejsze kontakty w Częstochowie.

Od czerwca 2007 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną.

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

blue-line.jpg

Komisariaty policji w Częstochowie

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

 • ul. Popiełuszki 5
 • Centrala 343 691 900
 • Oficer dyżurny 343691255 
 • Fax 343 691 244

Komisariat Policji I w Częstochowie

 • ul. Popiełuszki 5
 • Tel. 343 691 151
 • Fax 343 691 269

 

Komisariat Policji II w Częstochowie

 • ul. Bór 14
 • Tel. 343 691 211
 • Fax 343 691 169

 

Komisariat Policji III w Częstochowie

 • ul. Kiedrzyńska 98
 • Tel. 343 691 211
 • Fax 343 691 169

 

tel. 343691211
fax 343691169

Komisariat Policji IV w Częstochowie

 • ul. Kopernika 38
 • Tel. 343 691 711
 • Fax 343 691 710

Komisariat Policji V w Częstochowie

 • ul. Czecha 15
 • Tel. 343 690 500
 • Fax 343 690 514

Komisariat Policji VI w Częstochowie

 • ul. Łukasińskiego 26
 • Tel. 343691611
 • Fax 343691610

Prokuratury w Częstochowie

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

 • ul. Dąbrowskiego 23/35
 • Tel. 343 240 571 ; 343 612 643 ; 343 240 632
 • Fax 343 223 019
 • okregowa@czestochowa.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie

 • ul. Sikorskiego 80
 • Tel. 343 221 407 ; 343 221 467 ; 343 221 468 ; 343 221 162
 • Fax 343 103 077
 • czestochowa.polnoc@czestochowa.po.gov.pl