Ogłoszenie

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH jest zainteresowane zakupem bonów towarowych i żywnościowych będących środkiem płatniczym w placówkach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Częstochowa, Koniecpol, Myszków, Zawiercie, Lubliniec i Kłobuck oraz wszystkich gmin ościennych na terenie całego subregionu północnego województwa śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych będących emitentem wyżej wymienionych środków płatniczych zapraszamy do składania ofert, zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją i procedurą

Zapytanie ofertowe >>POBIERZ<<  [plik PDF]

sl1.jpg
sl2.jpg
sl3.jpg
sl4.jpg