Doświadczenie

2007 – 2008 – Zadanie : Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych -Urząd Miasta Częstochowy.

2007 – 2010 – Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików o nazwie „Czas uzdrowić swoje życie” – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

2011 – 2020 – Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików o nazwie „Czas uzdrowić swoje życie” w partnerstwie z Centrum Terapii w Częstochowie
ul. Barlickiego 2.

2016 – 2017, 2019 – nadal program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej pod nazwą „Powstrzymaj przemoc w swojej rodzinie!”.

2011 – Zadanie : Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin- Urząd Miasta Częstochowy.

2017 – Zadanie : Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Aktywuj bezpieczne życie swoje i swojej rodziny!!!” Zadanie kierowane dla kobiet doznających przemocy domowej – Urząd Miasta Częstochowy.

2018 – Zadanie : „Chcę być odpowiedzialny- naucz mnie dobrze wybierać !”……. Działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz średnich, Konferencja w partnerstwie z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie pod nazwą „JESTEM KOBIETĄ…NIEPODLEGŁĄ”- Urząd Miasta Częstochowy.

2015 –  Zadanie : „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń psychicznych „ pod nazwą „Włącz dialog” – Urząd Miasta Częstochowy.

2008 – 2009 – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH było partnerem Fundacji GALILEO w Akcji „Młodzież w działaniu 1.1”. Celem akcji była integracja młodzieży na płaszczyźnie ich wspólnych pasji artystycznych. Czterdzieści pięć osób pochodziło z Belgii, Francji, Lichtensteinu i Polski.

2009 – 2012 – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH było współorganizatorem międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach Trójkąta Weimarskiego : Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej – Westfalii (Niemcy) i regionu Nord-Pas de Calais (Francja). W roku 2009 odbyło się seminarium „Pomyśl o swojej przyszłości! Aktywni i  mobilni w Europie!”. W latach 2010-2012 warsztaty międzynarodowe pt. „Obywatelstwo europejskie i mobilność”. Młodzież z Polski promowała Województwo Śląskie jako pozytywne i pełne energii. Partnerami obu działań były zaprzyjaźnione organizacje : niemiecka GSI :Gustav-Stresemann-Institut e.V oraz francuska CEFIR : Centre d Education et de Formation. Projekt współfinansowany z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2017 – Zadanie : „Szkolę się-lepiej pomagam” . Zadanie skierowane do tzw „pomagaczy”, szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencję oraz umożliwiające wymianę doświadczeń – Urząd Miasta Częstochowy.

2013 – 2017, 2019 – nadal – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości.

2018 – cykl wykładów dotyczący kobiet „Jestem kobietą…niepodległą”. Wykłady poruszające tematykę kobiet w odniesieniu do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Na wydarzeniach poruszane były elementy prawne, psychologiczne, historyczno-społeczne, zawodowe, fizjologiczne oraz omawiające problemy w odniesieniu do zmieniającej się roli i postrzegania kobiet na przestrzeni 100 lat od momentu uzyskania praw wyborczych.

2018 – 2022 – bezpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Częstochowie (2018-2020), Kłobucku (2018-2020) i Lublińcu (nadal).

2010 – „Dni Rakowa – rewitalizujemy łamiąc negatywny stereotyp dzielnicy”
Integracja i uaktywnienie mieszkańców mocno zaniedbanej i „trudnej” dzielnicy miasta Częstochowy –  Raków połączone z pielęgnowaniem tożsamości narodowej i kulturowej lokalnej społeczności. Zadaniami projektu były m.in. Wykłady o historii dzielnicy dla mieszkańców Rakowa, „Teatroplener” – terenowe występy grupy teatralnej, „Blok kinowy” – projekcje filmów nierozerwalnie związanych z historią miasta Częstochowy, „Dobre rady na odpady wytchnieniem dla Ziemi” – szkolenie z tematyki działań proekologicznych, „Nieznane zakątki Rakowa” – wystawa fotograficzna i wiele innych.

Zasoby Stowarzyszenia

1. Siedziba Stowarzyszenia – Aleja Pokoju 12, 42-200 Częstochowa – pomieszczenia biurowe, pomieszczenie przeznaczone na archiwum, sale szkoleniowe, małe pomieszczenia do pracy indywidualnej, toalety jak i główne wejście do stowarzyszenia przystosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

  1. Filie Stowarzyszenia w Lublińcu, Koniecpolu, Myszkowie i Zawierciu (biura)
  2. Kadra – głównie prawnicy, psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, osoby od lat aktywne społecznie, zaangażowane w pomoc na rzecz mieszkańców miasta Częstochowy i regionu.
  3. Grupa zaangażowanych wolontariuszy w różnym wieku, służących pomocą przy realizacji różnych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.